Arvot

Onvestin yrityskulttuuri pohjautuu ydinarvoihimme: vastuullisuus, ketteryys, avoimuus ja sitoutuneisuus, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme.

1. Vastuullisuus

”Huolehdimme, että työmme edistää kaikkien sidosryhmien ja yhteiskunnan hyvinvointia. Arvostamme jokaista, asemasta ja tehtävästä riippumatta. Meihin voi luottaa.

2. Ketteryys

“Olemme ennakkoluuloton ja tehokas toimija, niin työn tekemisen tavassamme kuin asiakkaiden tarpeiden joustavassa toteuttamisessa. Uuden luominen on intohimomme.

3. Avoimuus

“Olemme helposti lähestyttäviä ja kanssamme asiointi on avointa ja läpinäkyvää. Olemme rehti kumppani.

4. Sitoutuneisuus

“Haluamme kumppaniemme menestyvän rinnallamme. Henkilökuntamme puhaltaa yhteiseen hiileen.