Onvest vauhdittaa yli 8 hehtaarin suuruisen tonttinsa kehitystä Vantaalla

Perheyhtiö Onvest vauhdittaa Vantaalla Mittalinja 1:ssä sijaitsevan kiinteistönsä kehitystä. Tontin kokonaispinta-ala on yli kahdeksan hehtaaria. Kiinteistöllä jo toimivan Ficolo Oy:n pilvipalvelukeskuksen lisäksi tontilla on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta.

”Mittalinja 1:n kiinteistö sijaitsee näkyvällä paikalla pääväylien varrella, ja haluamme kehittää sitä jatkossa monimuotoisesti. Datakeskus-tyyppisen liiketoiminnan näkökulmasta alue on monin tavoin ihanteellinen, mutta katsomme tässä vaiheessa avoimesti muitakin vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityssuunnitelmia. Keskeistä kuitenkin on, että haluamme tehdä valintoja, jotka tähtäävät hiilijalanjäljen pienentämiseen: esimerkiksi alueella sijaitsevan datakeskuksen tuottamaa lämpöä voitaisiin hyödyntää tulevien hankkeiden lämmitysmuotona”, kertoo Onvest Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Hanna Ekdahl.

Osana kehityshanketta tontilta puretaan 1980-luvun alkupuolella rakennettu, viisikerroksinen toimistorakennus. Purkutyöt alkavat rakennuksen sisältä syyskuussa 2020, ja näkyvät ulospäin alustavan arvion mukaan lokakuusta alkaen. Tavoitteena on saada rakennus puretuksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

”Alueella sijaitseva toimistorakennus on tullut käyttöikänsä päähän, eivätkä alueen julkiset liikenneyhteydet tue toimistokäyttöä. Purkupäätökseen vaikuttivat erityisesti rakennuksen vanhanaikaiset runkoratkaisut, jotka eivät sovellu moderniin monimuotoiseen toimistokäyttöön, eivätkä myöskään muihin vaihtoehtoisiin käyttötarkoituksiin”, toteaa Ekdahl.

Purkutyön toteuttajaksi on valittu Purkupiha Oy. Työ toteutetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti: noin 98 prosenttia purkujätteestä kierrätetään. Betoni- ja tiilijäte kierrätetään maanrakennuksen hyötykäyttöön, romumetalli terästeollisuuteen sulattamoiden kautta ja kaikki puu- ja energiajäte päätyy kierrätyspolttoaineeksi energialaitoksille.

”Tutkimme parhaillamme useita erilaisia tulevaisuuden käyttötarkoituksia, joista osaa olemme jo testanneet arkkitehtienkin työpöydällä. Kiinteistökehityskohteemme sijainti lähellä erilaisten toimintojen leikkauspistettä antaa mahdollisuuden tutkia myös yllättäviä vaihtoehtoja.”, Ekdahl kuvailee.

Kuva: Ficolo The Air – Pilvipalvelukeskus