Yritys

Historia

Historiamme ulottuu yli sadan vuoden päähän
1910-luku:
Toiminimi A. Onninen perustetaan

Alfred Onnisen työmaa Tornikatu 1:ssä Turussa oli pysähdyksissä ja talvi teki tuloaan. Apuakaan ei ollut pikaisesti saatavissa. Nuori Alfred päätti ottaa ohjakset käsiinsä ja laajentaa omaa liiketoimintaa. Helmikuun 19. päivänä vuonna 1913 liikemies Alfred Onninen toimitti elinkeinoilmoituksen Turun maistraattiin ja näin syntyi putkiasennusliike, toiminimi A. Onninen. Vuonna 1916 yritys päätettiin muuttaa osakeyhtiöksi.

Tästä alkoi yli sukupolvien kestävä matka, joka jatkuu edelleen.

1920-luku:
Laajentumisen ja muutoksen aika. Lähdetäänkö Helsinkiin?

Kilpailutilanne Turussa kiristyy ja työkohteista käydään kovaa kilpailua alati alenevin hinnoin. Samaan aikaan Helsingissä rakennetaan Etu-Töölöä, jossa töitä näyttäisi olevan enemmän kuin riittämiin. Tämä antoi sysäyksen avata yhtiölle oman pääkonttorin Helsinkiin ja samalla Turku jäi sivuliikkeen asemaan.

Ensimmäiset vuodet Helsingissä alkoivat lupaavasti ja Onninen ehti mukaan ottamaan osansa runsaasta tarjonnasta. Samaan aikaan lama teki jo kuitenkin tuloaan ja syksyllä 1928 työkohteet vähenivät uhkaavasti. Onnisen rakennusmestarit pysyivät kuitenkin uskollisina ja näin olleen suurilta tappioilta vältyttiin.

1930-luku:
Kultaiset vuodet

Suomen talouselämä elpyi ja rakennustoiminta vilkastui. Onnisen toiminta kasvoi tuloksellisesti sekä Helsingissä että Turussa. Tilinpäätösten perusteella toiminta kyseisissä kaupungeissa oli liki yhtä suurta. Turussa asennustoiminta oli suhteellisesti laajempaa kuin Helsingissä, mutta tukkumyynnin osuus Helsingissä oli puolestaan suurempaa.

Vuonna 1937 Vesijohtoliikkeen pääkonttori muutti upouusiin ja isompiin tiloihin Aleksanterinkadun ja Fabianinkadun risteykseen.

1940-luku:
Sotavuodet katkaisevat kehityksen

Sodan myötä raaka-aineista oli pulaa, uudisrakentaminen ja sen mukana LV-alan työt vähenivät. Samaan aikaan kuitenkin pommitusten jälkiä jouduttiin korjaamaan, joka tuotti myös LV-alalle töitä.

Sodan päätyttyä rakennustoiminta vilkastui hitaasti ja keskeisiä raaka-aineita oli saatavissa niukasti, joka vaikutti rajoittavasti yhtiön toimintaan. Siiitä huolimatta Onnisen tulokset olivat näinä vuosina varsin tyydyttäviä etenkin Helsingin pääkonttorin osalta. Vaikeista olosuhteista huolimatta taitava yhtiön johto pystyi pyörittämään toimintaa. Liikevaihto vuonna 1946 oli runsaat 182 miljoonaa markkaa, josta voittoa kertyi miltei 2,8 miljoonaa markkaa.

1950-luku:
Kipeän menetyksen ja uuden kasvun aikaa

Valitettavasti Alfred Onninen menehtyi 74-vuoden ikäisenä vuonna 1950. Tämän johdosta myös yhtiö jaettiin kolmeen osaan.

Martti Auriala houkutteli vävypoikansa Erkki Toivasen perheyhtiön palvelukseen vuonna 1953. Erkki Toivanen oli 1927 syntynyt, kaksikielisen hankolaisperheen juristinalku. Erkki Toivanen aloitti vesijohtoliike Onnisen palveluksessa vuonna 1953 ja hänet nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi 1956 täyttäessään 29 vuotta. Tämä osoittautui viisaaksi päätökseksi, joka loi pohjan yhtiön uudelle tulemiselle.

1950-luvun loppuvuodet olivat Onniselle hyvin keskeiset. Yhtiön liikevaihto kasvoi selkeästi enemmän kuin talonrakennustoiminta keskimäärin, joten Onnisen osuus markkinoista kasvoi. Onninen alkoi lähestymään uusia asiakasryhmiä ja käynnistämään aiempaa vaativampia työkohteita. Onnisen liikevaihto vuonna 1955 oli 880 miljoonaa markkaa. Erkki Toivasen johdolla liikevaihto kaksinkertaistui neljässä vuodessa ja kahdeksan vuoden jälkeen liikevaihto oli jo nelinkertaistunut.

1960-luku:
Suuret suunnitelmat toteutuvat

Onnisen liiketoiminta oli kasvanut jo lähes koko maan kattavaksi. Vuonna 1963 yhtiön täyttäessä 50 vuotta, oli toimintaa jo yhdeksällä paikkakunnalla. Seuraavan vuosikymmenen alussa myyntipaikkoja oli jo lähes kolmattakymmentä.

Markkinoinnissa ryhdyttiin käyttämään tunnusta Vesionninen, josta tuli virallisesti yhtiön nimi vuonna 1975.

Sotien jälkeen kehitys ilmastointialalla oli hidasta. Ilmastointia, varsinkin koneellista, pidettiin jonkinlaisena ylellisyytenä. Elintason nousun ja laadukkaan rakentamisen myötä myös asumisen vaatimukset alkoivat kasvamaan. Tätä taustaa vasten Onninen perusti vuonna 1964 kilpailijoidensa kanssa yhtiön Oy Ilmatekniikka Ab:n, joka alkoi urakoimaan suuria ja keskisuuria kohteita. Muutamaa vuotta myöhemmin Onninen otti ilmastointituotteiden tukkumyynnin mukaan liiketoimintaansa ja samalla myös varastokapasiteettejä kasvatettiin.

1970-luku:
Vesionnisen toiminta laajenee

”Vesionniselle lisää 110 000 m3”, totesi toimitusjohtaja Toivanen Helsingin uuden piirikonttorin vihkiäisissä Malmilla vuonna 1972. Mainitulla kuutiomäärällä viitattiin edellisen kahden vuoden aikana yhdeksälle paikkakunnalle valmistuneiden lämpimien sisätilojen määrään.

Liiketoimintojen kannalta 1970-luku toi merkittäviä laajennuksia: kansainvälistyminen, sähköala ja tietokoneet. Ensimmäinen varsinainen askel kansainvälisille markkinoille otettiin, kun Onninen perusti Saksaan 1970-luvun alussa yhtiön, joka myi suomalaisia levyradiaattoreita. Myös suuria säiliöitä valmistavan Welding Oy:n ostaminen toi mukanaan kansainvälistymistä, sillä oli toimintaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa.

Sähköurakointi ja -tukkutoiminta tulivat mukaan palveluvalikoimaan. Ajatuksena tässä oli, että talonrakennustoiminnassa esiintyvät talotekniikkatyöt ovat luonteeltaan hyvin lähellä toisiaan, minkä johdosta ne sopivat saman yrityksen suoritettavaksi.

Sähköurakointi koki kuitenkin käynnistysvaikeuksia jo pelkästään sen johdosta, että urakoita tarjosi Onnisen käyttämä toiminimi Vesionninen. Kaikki eivät voineet ymmärtää, miten he voivat tarjota sähkötöitä, kun nimi viittaa aivan toiseen toimialaan. Tämän johdosta vuonna 1977 nimi muutettiin Onninen Oy:ksi.

Vuonna 1973 Onnisella oli henkilökuntaa 1 280 henkilöä. Samaan aikaan liikevaihto oli jo 338 miljoonaa markkaa voiton ollessa noin 2 miljoonaa markkaa.

1980-luku:
Muutoksen tuulet

Jo edellisen vuosikymmenen aikana Kuortaneenkadun pääkonttoritilat alkoivat käydä liian pieniksi. Tilanne realisoitui 1980-luvun alussa, kun Vantaan kaupungilta ostettiin noin 8,2 hehtaarin tontti Vantaan Kolohongasta. Sijainniksi valikoitui Kolohonka, koska se oli maantieteellisesti Helsingin ja Hyvinkään keskusvarastojen puolivälissä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Tontille rakennettiin uusi viisikerroksinen pääkonttori ja iso varastotila. Muutto uusiin tiloihin tapahtui 1984–1985 vuodenvaihteessa.

Lamavuosien myllerryksessä monet suuret asennusliikkeet olivat joutuneet lopettamaan toimintansa. Näiden pohjalta syntyi paljon pieniä, muutaman henkilön asennusliikkeitä. Onninen oivalsi, että kyseinen asiakaskunta edusti suurta asiakaspotentiaalia, jonka johdosta Pikaonninen-ketju perustettiin. Ensimmäinen itsepalvelumyymälä, Pikaonninen, perustettiin Hämeenlinnaan 1.1.1984.

1980-luku toi myös mukanaan lukuisia yrityskauppoja ja liiketoimintaan tehtiin täsmennyksiä.

1990-luku:
Laman ja uuden aikaa

Yleisesti lama iski erittäin kovaa, mutta Onnisen edellisinä vuosina tekemät kulukarsinnat tarjosivat Onniselle paremman lamansietokyvyn. Joskaan toki lama ei suotuisa Onnisellekaan ollut, vaan säästötoimenpiteisiin ja henkilöstövähennyksiin oli ryhdyttävä.

Vuonna 1991 päättyi Erkki Toivasen 35 vuotta kestänyt pesti toimitusjohtajana, kun hän siirtyi hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Timo Peltola.

Lamasta huolimatta 1990-luku oli Onniselle voimakasta kansainvälistymisen aikaa. Ensin vuonna 1992 avattiin myyntikonttori Tallinnaan, jonka jälkeen kansainvälistyminen jatkui Pietarin, Riikan ja Vilnan myyntikonttorien avaamisella sekä erillisen yhtiön perustamisella Varsovaan.

Vuosikymmen toi myös merkittäviä muutoksia yritysostojen ja organisaatiomuutoksien kautta. Alkuvuosikymmenen aikana Onninen osti mm. Aren ja Huberin. Vuonna 1997 perustettiin Onvest Oy, joka toimi konsernin emoyhtiönä. Onvest Oy:n tytäryhtiöinä toimivat mm. Onninen ja Are. Onvest Oy hoiti itse kiinteistöliiketoiminnan ja likviditeettihallinnon.

Onvest konsernin liikevaihto vuosituhannen vaihteessa oli yli 5 miljardia markkaa ja työntekijöitä oli kaikkiaan noin 3 400 henkilöä.

2000-luku:
”Yksin ei voi menestyä”

Erkki Toivanen toi eräässä koulutustilaisuudessa esille lausahduksen ”yksin ei voi menestyä”. Tällä viitattiin siihen, että on vaikeaa menestyä yksin ilman yhteistyöhaluisia tavarantoimittajia, tyytyväisiä asiakkaita ja osaavaa henkilöstöä. Tämä on ohje, jota noudatetaan nykypäivänkin Onvestissa.

Erkki Toivanen menehtyi 27.7.2000 73 vuoden iässä.

Onninen perusti teräspalvelukeskuksen Hattulaan täyttämään teräsliiketoimintansa vaatimukset.

2010-luku:
Yhtiöjako

Merkittävämmät tapahtumat 2010-luvulla olivat Onnisen liiketoiminnan myynti sekä Onvest-yhtiön jakautuminen. Onnisen liiketoiminta myytiin kokonaisuudessaan (pl. Onnisen teräsliiketoiminta ja Venäjän tytäryhtiö) Keskolle vuonna 2016. Onnisen teräsliiketoiminnan pohjalle perustettiin Feon Oy. Kaupan jälkeen Onvest Oy:n liiketoimintaan kuuluivat kiinteistöliiketoiminta, teräspalveluyhtiö Feon Oy, talotekniikkayhtiö Are Oy ja sijoitusliiketoiminta.

Onvest Oy jakautui kahteen perustettavaan yritykseen vuonna 2018: Onvest Oy (nykypäivän Onvest) ja Conficap Oy. Jakautumisen myötä liiketoimintoja jaettiin uusille perustetuille yhtiöille. Onvest Oy:n liiketoiminta koostuu jakautumisen jälkeen kiinteistöliiketoiminnasta, teollisista omistuksista ja teräspalveluliiketoiminnasta (Feon Oy). Puolestaan Are-konserni siirtyi Conficapin liiketoimintojen alle.

2020-luku:
Uudet tuulet puhaltaa

Onvest Oy päivittää strategiaansa ja tekee muutoksia konsernirakenteeseen, joka synnyttää emoyhtiön alle Onvest Development Oy:n (kiinteistöliiketoiminta) ja Onvest Invest Oy:n (varainhallinta). Emoyhtiön alla ovat edelleen Feon Oy ja teolliset omistukset. Osana uutta strategiaa ostetaan osuus puurakentamisyrityksestä ja tarkastellaan uusia mahdollisia liiketoiminta-alueita nykyisten tueksi.

Yli sukupolvien kestävä matka jatkuu!

Historiikki sisältää kuvia, suoria lainauksia ja referointeja kirjasta ”Onninen 1913-2000 – Yksin ei voi menestyä, kirj. Sten Enbom ja Matti Klinge”