Kehitämme aktiivisen omistajuuden kautta yrityksiä ja kiinteistöjä

Strategia

Olemme suomalainen vakavarainen perheyhtiö, jonka tavoitteena on luoda vakaata tuottoa hallitulla riskillä. Liiketoimintamme koostuvat tällä hetkellä kolmesta osa-alueesta: teräspalveluliiketoiminnasta, teollisista omistuksista sekä kiinteistöliiketoiminnasta. Meillä on laajaa osaamista kaikkien liiketoimintojemme osalta sekä vahvat alan verkostot.

Teräspalveluliiketoimintaa harjoitetaan 100 %:sesti omistetun tytäryhtiön Feon Oy:n kautta. Strategisena tavoitteena on pyrkiä kasvattamaan Feonista yksi Suomen suurimmista teräspalveluyhtiöistä.

Teolliset omistukset keskittyvät luomaan suomalaisille yrityksille menestymisen edellytyksiä. Omistajana Onvest tuo tarvittavia pääomia toiminnan kasvattamiseen sekä laaja-alaista osaamista omistamiensa yritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen. Haluamme toimia aktiivisesti yhdessä muiden omistajien, johdon ja henkilöstön kanssa.

Kiinteistöliiketoimintamme keskittyy kotimaisten liike- ja toimistokiinteistöjen omistamiseen ja kehittämiseen. Onvest on sitoutunut ja joustava yhteistyökumppani, joka vastaa ketterästi ja ammattitaitoisesti asiakkaiden tarpeisiin.