Liiketoiminnot

Kiinteistöliiketoiminta

Olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kiinteistönomistaja ja -kehittäjä

Yleiskuvaus ja strategia

Toimimme vastuullisena kiinteistönomistajana, joka kehittää kiinteistöjä yli sukupolvien. Uusissa rakennushankkeissa vastuullisuusasiat nousevat pinnalle jo heti suunnitteluvaiheessa, jotta kohteen ympäristökuormitusta saadaan vähennettyä ja laatutasoa nostettua. Olemassa olevissa kiinteistöissä vastuullisuus näkyy varsinkin rakennusten ylläpidossa ja energiatehokkuusparannuksissa. Kiinteistöjen korjaukset ja huollot tehdään ennakoiden, jotta rakennusten käyttöikä kasvaa. Energiatehokkuusparannuksilla pyritään pienempään kulutukseen ja päästöihin.

Haluamme olla kasvollinen vuokranantaja. Meille on tärkeää, että vuokralaisemme ovat tyytyväisiä tiloihinsa. Tarjoamme laadukkaat ja terveelliset tilat, jotka tukevat yritysten ydinliiketoimintaa.

Kiinteistöomistukset koostuvat nykytilanteessa suorista omistuksista, joista osa on strategisia omistuksia. Omistuksia ohjaavina tekijöinä ovat määrän korvaaminen laadulla, ja omistusten pitkäjänteisyys eli pyrimme tekemään kiinteistöissämme laadukkaasti kaiken, mihin ryhdymme ja pyrimme luomaan pitkiä yhteistyösuhteita vuokralaisten kanssa pitkäjänteisen omistamisen kautta. Tämä heijastuu hyvänä vuokralaistyytyväisyytenä ja korkeana käyttöasteena.

Nykyisten omistusten pääpaino (pl. strategiset) on 100 % omistetuissa pääkaupunkiseudun toimisto-, liike- ja teollisuustiloissa. Kiinteistöliiketoiminnalla on halu ja kyky kasvattaa kiinteistösalkkuaan. Uusia kohteita etsitään koko ajan niin nykyisen pääpainon alueelta kuin uusiltakin osamarkkinoilta.

Kohteiden määrä
9 kpl
Vuokrattava ala
81 000 m²
Keskimääräinen käyttöaste
100 %
WAULT
9,2

Teollisuuskatu 33, Helsinki

Vuokrattava ala
7 000 m²
Käyttötarkoitus
Business Park / Toimisto

Hepokarintie 9, Uusikaupunki

Vuokrattava ala
4 500 m²
Käyttötarkoitus
Tuotanto

Onnitie 3, Hattula

Vuokrattava ala
40 000 m²
Käyttötarkoitus
Tuotanto

Mittalinja 1, Vantaa

Vuokrattava ala
15 000 m²
Käyttötarkoitus
Datacenter

Niittytie 33, Vantaa

Vuokrattava ala
2 000 m²
Käyttötarkoitus
Toimisto / Varasto

Teollisuusneuvoksenkatu 4, Helsinki

Vuokrattava ala
1 500 m2
Käyttötarkoitus
Tuotanto / varasto

Kuortaneenkatu 4, Helsinki

Vuokrattava ala
1 500 m2
Käyttötarkoitus
Liiketila

Kivenkatu 8, Lappeenranta

Vuokrattava ala
1 500 m2
Käyttötarkoitus
Liiketila

Varpukalliontie 2, Vantaa

Vuokrattava ala
8 000 m2
Käyttötarkoitus
Tuotanto