Onvest vahvistaa hallitustaan kiinteistö- ja rakennusalan osaamisella

Jorma Sonnisella on yli 30 vuoden kokemus kiinteistöalalta. Hän on toiminut laaja-alaisesti erilaisten kiinteistöliiketoiminnan tehtävien parissa kotimaassa ja ulkomailla. Nykyisellään Jorma toimii perustamansa kiinteistökonsulttiyhtiön, Realone Oy:n, hallituksen puheenjohtajana. Jorman vahvuuksiin kuuluu kiinteistöliiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärrys koko arvoketjun osalta ja laajat alan verkostot.

Mika Kalliolla on yli 30 vuoden kokemus kotimaisen ja kansainvälisen kiinteistö- ja rakennusliiketoiminnan johtotehtävistä. Mikan vahvuuksia ovat kokonaisvaltainen ymmärrys rakentamisesta, kiinteistökehittämisestä sekä rakennusliikkeiden operatiivisesta toiminnasta. Edellä mainittujen lisäksi Mikan ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu myös strateginen ajattelu ja liiketoimintastrategioiden syvällinen osaaminen.  

Onvest-yhtiöiden vastuullisuusraportit on julkaistu

Emoyhtiön raportti on koostettu yhteistyössä tytäryhtiöidemme kanssa ja siihen on koottu sekä konsernimme että tytäryhtiöidemme vastuullisuuslukuja ja -tekoja vuoden 2022 osalta. Lisäksi kiinteistöliiketoiminnan osalta on koottu oma erillinen vastuullisuusraportti, jossa käydään läpi muun muassa viime vuosina toteutettujen energiatehokkuusinvestointien vaikutuksia kiinteistöjemme energiankulutuksiin sekä hiilijalanjälkeen. Molemmat raportit löytyvät kotisivuiltamme Vastuullisuus-osiosta. Jatkossa julkaisemme vastuullisuusraportin vuosittain.

Onvest vahvistaa merkittävästi puurakentamisen liiketoiminta-aluettaan

Suomalainen perheyhtiö Onvest Oy on ostanut siirrettäviin moduuleihin perustuvaan puurakentamiseen erikoistuneen Teijo-Talot Oy:n, jonka erityisosaamista on modulaarinen koulu-, päiväkoti-, hoivakoti- ja toimitilarakentaminen. Yrityskaupan tavoitteena on kasvattaa Teijo-Taloista Suomen yksi johtava, modulaariseen puurakentamiseen keskittyvä yritys.

Siirtokelpoiseen puurakentamiseen erikoistunut suomalainen Teijo-Talot Oy on 19.12.2022 toteutetulla yrityskaupalla siirtynyt osaksi kotimaista Onvest-konsernia.

Samanaikaisesti Onvest Oy nousee massiivipuurakentamiseen erikoistuneen Puurakentajat Group Oy:n (”Puurakentajat”) pääomistajaksi noin 72 %:n omistusosuudella. Puurakentajien perustaja ja pääomistaja Jyrki Huttunen sekä hallituksen puheenjohtajana toiminut Mikke Ruuhonen luopuvat omistuksestaan.

Onvest haluaa olla rakentamassa suomalaiseen teollisuuteen uusia lippulaivoja, luoda työpaikkoja ja kansainvälistymistarinoita sekä toimia omistamiensa yhtiöiden kasvun kumppaneina.

Toteutetuilla yrityskaupoilla on hankittu Onvest-konserniin siirtokelpoisen moduulirakentamisen ja massiivipuurakentamisen edelläkävijäyritykset. Näin Onvest lisää merkittävästi panostusta puurakentamisen liiketoimintansa ”tukijalkaan”, ja tavoitteena on nousta Suomen johtavaksi puurakentajaksi. Synergiaedut yhdistettäessä puurakentamisen ammattitaito ja sisätiloissa tapahtuvan uniikin moduulirakentamisen ydinosaaminen ovat merkittävät mm. rakennusaikaisten kosteusvaurioiden välttämiseksi.

Teijo-Talot valmistaa patentoidulla menetelmällä kuivissa, suojaisissa olosuhteissa moduulirakennuksia, jotka täyttävät pysyvän rakennuksen normit, mutta ovat siirrettäviä. Moduulien asentaminen vierekkäin ja päällekkäin mahdollistaa joustavien tilaratkaisujen rakentamisen myös suuriin rakennuksiin. Teijo-Talojen tavoite on olla asiakkaille siirtokelpoisen puurakentamisen ykkösvalinta – maailmalle paras moduulirakentaja. ”Tavoittelemme voimakasta liikevaihdon kasvua kannattavuudesta tinkimättä. Osana Onvestin yritysperhettä meillä on vahva tausta vauhdittaa kasvuamme”, kertoo Teijo-Talojen toimitusjohtaja Ismo Laitakari.

”Kuluttajat arvostavat yhä enemmän ekologisia ja terveellisiä asumismuotoja. Samalla viranomaisten asettamat ympäristövaatimukset kiristyvät ja suosivat puurakentamista. Massiivipuurakentamisella on kova kysyntä. Jatkamme suurella innolla massiivipuurakennusten rakentamista, alan kehittämistä sekä liiketoiminamme kasvattamista Pohjoismaiden johtavaksi puuteknologiaan ja rakentamiseen erikoistuneeksi konserniksi.”, Puurakentajien toimitusjohtaja Mikko Leino toteaa.

Laitakari ja Leino näkevät, että yhtiöiden uuden omistusrakenteen ansiosta sekä Teijo-Taloilla että Puurakentajilla on yhä paremmat edellytykset vastata kysyntään, kehittää puurakentamista ja toteuttaa yhtiöiden kasvustrategiaa. Myös Onvestin sitoutuneisuus suomalaiseen puurakentamiseen ja yhteinen arvomaailma ovat erityisen tärkeitä molemmille toimijoille.

”Yhteisenä tavoitteenamme on edistää kestävän, pitkän elinkaaren vastuullista puurakentamista. Haluamme luoda vahvan jalansijan modulaarisen puurakentamisen markkinaan Suomessa ja tukea rakentamista, joka mahdollistaa puhtaan sisäilman ja terveellisen elinympäristön tuleville sukupolville. Teijo-Talot ja Puurakentajat ovat edelläkävijöitä, joiden osaamisen yhdistämisellä luodaan suomalaiseen puurakentamiseen ennennäkemättömät ekologisen rakentamisen kasvumahdollisuudet”, kertoo Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen.

Onvest Oy on suomalainen vakavarainen perheyhtiö, jonka juuret sijoittuvat yli sadan vuoden taakse. Yhtiön tavoitteena on toimia kestävän kasvun kumppanina ja mahdollistajana omistamilleen suomalaisille yrityksille ja kiinteistöille ja kehittää niitä aktiivisesti. Onvestin omistukset kohdistuvat seuraaville liiketoiminta-alueille: kiinteistöt, teräspalveluliiketoiminta ja teolliset omistukset. Onvest konsernin liikevaihto on 270 MEUR.
www.onvest.fi

Teijo-Talot Oy on modulaariseen puurakentamiseen keskittynyt yritys. Yhtiön ydinosaamista on koulu-, päiväkoti- ja hoivakotirakentaminen julkiselle sektorille sekä yksityisille palveluntuottajille. Rakennukset valmistetaan puusta aina kokonaan säältä suojassa ja ne ovat 100 %:sesti siirtokelpoisia. Yrityksellä on tehtaat Salossa, Hämeenlinnassa ja Halsualla. Teijo-Talot -konsernin liikevaihto 6/2022 päättyneellä tilikaudella oli 23 MEUR.
www.teijotalot.fi

Puurakentajat Group Oy on suomalainen puuteknologiaan erikoistunut konserni, jolla on kymmenien vuosien kokemus massiivipuurakentamisesta ja -saneeraamisesta. Suunnittelemme, tuotamme ja rakennamme ekologisesti kestäviä ja terveellisiä pientaloja, kerrostaloja sekä mm. kouluja ja päiväkoteja. Puurakentajien massiivipuuelementit mahdollistavat nykyaikaisia arkkitehtonisia ratkaisuja ja tehostavat rakentamista sekä taloudellisesti että ympäristön ja terveyden kannalta. Rakennamme massiivipuurakennuksia, joissa ihminen voi hyvin.
www.puurakentajat.fi

Onvest omistajaksi SSA:lle rakentuvaan moduulitehtaaseen Vantaalle

Hankkeen rakennustyöt ovat alkaneet maansiirrolla ja työn on tarkoitus valmistua syksyllä 2023. Hankkeelle haetaan BREEAM Very good -tason ympäristösertifikaattia.

SSA:lla odotetaan jo innolla uusien tilojen valmistumista. Nykyisen moduulitehtaan tilat Vantaan Kivistössä ovat jäämässä pieneksi kasvaneen kysynnän vuoksi.

“Laadukkaat kylpyhuonemoduulit ovat SSA:n rakentamisen kulmakiviä. Moduuleita käytetään niin asuin- hoiva- kuin hotellihankkeissamme. Uusi, suurempi moduulitehdas tukee liiketoimintamme kasvua ja mahdollistaa jatkopanostukset tuotekehitykseen”, SSA Rakennuksen toimitusjohtaja Jorma Kilpeläinen kertoo.

”Uudistetun kiinteistöstrategiamme toteuttaminen etenee suunnitellusti ja nyt toteutettava hanke on ensimmäinen merkittävä askel tällä polulla. Haluamme tukea SSA Rakennuksen ydinliiketoimintaa ja tarjota siihen mahdollisimman käyttökelpoisen, muuntojoustavan ja korkeiden ESG-standardien mukaisen kiinteistön pitkälle tulevaisuuteen. Haluamme kiittää Asianajotoimisto Ratiolex Oy:ta, A-insinöörit Oy:tä ja Verona Tax & Legal Oy:tä avusta sekä SSA:ta neuvonantajineen joustavasta kauppaprosessista”, toteaa Onvest Development Oy:n kiinteistöjohtaja Lassi Välisalo.

”Kiitämme Onvestia luottamuksesta ja olemme iloisia alkaneesta yhteistyöstä. SSA kiittää hankkeessa kaupallisena neuvonantajana toiminutta Mrec Oy:tä ja lainopillisena neuvonantajana toiminutta Asianajotoimisto Magnusson Oy:tä”, SSA Rakennuksen rahoitusjohtaja Timo Lehesniemi lopettaa.

Vastuullisuusohjelmat

Onvest Oy:n vastuullisuusohjelma keskittyy emoyhtiön toimintaan luoden myös tytäryhtiöille suuntaviivat vastuullisuuden saralla. Emoyhtiö tulee raportoimaan konsernin vastuullisuusasioista vuositasolla.

Onvest Development Oy:n vastuullisuusohjelma keskittyy yhtiön kiinteistöliiketoimintaan, joten näin ollen myös tavoitteet, mittarit ja lupaukset linkittyvät kiinteistöihin.

Vastuullisuusohjelmat tehtiin yhdessä Ecoreal Oy:n kanssa.

Yhtiöiden vastuullisuusohjelmat löytyvät Vastuullisuus-osion alta.

Onvestille uusi talousjohtaja ja HR-päällikkö

Onvest on nimittänyt 1.9.2022 alkaen Joonas Pönniön yhtiön talousjohtajaksi. Joonas toimi aiemmin yhtiössä talouspäällikkönä. Joonaksen vastuulla uuden nimityksen myötä on konsernin taloushallinto ja sijoitustoiminta. Onnittelut Joonakselle nimityksen johdosta!

Jaana Kesäläinen-Ruohola on aloittanut Onvestin HR-päällikkönä 8.8.2022. Jaana toimii osittain myös Onvestin tytäryhtiön, Feon Oy:n, HR-päällikkönä. Jaana vastaa Onvestin HR-asioista ja toimiston arkiaskareista. Tervetuloa perheeseen Jaana!

Onvestin uudet nettisivut julki

Nettisivupäivityksen tarkoituksena on viestiä paremmin siitä, mitä nykypäivän Onvest tekee. Perheomisteisena yhtiönä olemme ylpeitä pitkästä historiastamme, joten halusimme tuoda myös sitä paremmin esille. Nettisivuprojekti ja uuden ilmeen luonti toteutettiin yhteistyönä Sininen Härkä Oy:n kanssa. Uusien sivujen myötä on hyvä jatkaa yli sukupolvien kestävää matkaa!